Buffl

()

--
by - _OZ_ -.

Дем’ян Многогрішний

Коли Петро Дорошенко залишив Лівобережну Україну, він залишив наказним гетьманом Дем'яна Многогрішного.

Многогрішний погодився на повернення під владу московського царя за умови виведення московських залог з українських міст.

Тож 9 березня 1669 року на Генеральній раді в Глухові Дем'яна Многогрішного було проголошено гетьманом. Тоді ж було підписано Глухівські статті між Московією та Україною.

Умови Глухівських статей:

 • московські воєводи залишалися лише в 5 містах без права втручатися у місцеве самоврядування;

 • козацький реєстр - 30 тис.;

 • наймане військо - 1 тис. компанійців;

 • Збір податків покладався на старшину;

 • гетьману заборонялося вступати у відносини з іншими державами;

 • ускладнювався перехід селян до козацького стану.

Напрями діяльності Дем'яна Многогрішного:

 • прагнення об'єднати українські землі (домігся, щоб Київ із передмістями залишився у складі Лівобережної України);

 • зміцнення гетьманської влади, послаблення козацької старшини;

 • прагнення подолати промосковські настрої серед старшини;

 • прагнення до особистого збагачення.

У 1672 році Дем'яна Многогрішного було заслано до Сибіру.

Іван Самойлович

У 1672 році відбулася Генеральна військова рада в Козацькій діброві. На ній було обрано гетьманом Івана Самойловича, а також укладено новий договір з Московією - Конотопські статті.

Обмеження влади гетьмана (порівняно з Глухівськими статтями, які бралися за основу):

 • гетьман втрачав право вислати послів до інших держав без указу царя та Старшинської

 • заборонялося підтримувати зв'язки з Дорошенком;

 • гетьманові заборонялося самостійно позбавляти посад старшину, карати без згоди Старшинської ради або вироку військового суду;

 • козацькі посли втрачали право брати участь у переговорах московського і польського урядів, якщо справа була пов'язана з Україною.

Гетьман Іван Самойлович:

 • припинив скликати Генеральну військову раду;

 • започаткував бунчукове товариство (привілейована група козацької еліти, до якої входили сини старшини);

 • сприяв зростанню старшинського землеволодіння;

 • утримував наймане військо;

 • надавав своїм синам найвпливовіші посади (прагнув зробити гетьманську владу спадковою);

 • протидіяв спробам запорожців здобути політичну незалежність;

 • прагнув об'єднати Лівобережну та Правобережну України під своєю булавою;

 • орієнтувався на Москву;

 • негативно ставився до Туреччини й Польщі;

 • став фундатором Троїцького собору Густинського монастиря під Прилуками.

У 1687 році російська армія на чолі з Василем Голициним рушила у Кримський похід, який виявився невдалим. У невдачі звинуватили Самойловича, який багато критикував Голицина. Тож у липні 1687 року Івана Самойловича заарештували і відправили до Сибіру. Гетьманом став Іван Мазепа.

Іван Мазепа. Навчався в Києво-Могилянські колегії та єзуїтській колегії у Варшаві. Перебував у Німеччині, Італії, Нідерландах. У 1687 р. гетьман Іван Мазепа підписав з Московією Коломацькі статті, у 1689 р. брав участь у Другому Кримському поході разом із князем Василем Голіциним. У 1692 р. придушив виступи Петра Іваненка (Петрика). В 1702–1704 рр. придушив повстання Семена Палія на Правобережжі, і до 1709 р. Правобережжя перебувало під контролем Івана Мазепи. Продовжував формувати козацьку еліту (значкові товариші); докладався до будівництва соборів і церков. З ініціативи гетьмана Києво-Могилянська колегія отримала статус академії (1701 р.). У роки Північної війни 1708 р. перейшов на бік шведського короля Карла ХІІ. Цей крок гетьмана Московія в особі царя Петра І розцінила як зраду. Було знищено столицю гетьмана місто Батурин та зруйновано Чортомлицьку Січ.  Після Полтавської битви (1709 р.) змушений був залишити територію України. У 1710 р. помер у м. Бендерах.

1687 р. - Після усунення від влади І. Самойловича гетьманом Лівобережної України був обраний Іван Мазепа (1687 - 1708 рр.), який підписав нову українсько-московську угоду на основі Глухівських статей.

Коломацькі статті 1687 року ще більше обмежили автономію України: гетьман не мав права без дозволу царя позбавляти посад козацьку старшину, а старшина - переобирати гетьмана, гетьманському уряду заборонялося підтримувати дипломатичні відносини з іншими державами, московські війська на чолі з воєводою вводилися до гетьманської резиденції - м. Батурина.

Визначальна риса внутрішньої політики І, Мазепи - прагнення об'єднати землі Правобережжя, Лівобережжя, Запорожжя та Слобожанщини в єдиній гетьманській державі зі збереженням козацького устрою. На початку гетьманування І. Мазепа вважав, що може втілити свої задуми у союзі з Московською державою, тому брав участь у зовнішньополітичній діяльності царя Петра I (1682 - 1725 рр.).

1689 р. - Українські козаки на чолі з І. Мазепою разом з московськими військами взяли участь у Другому кримському поході. Однак величезні витрати на спорядження козацького війська й невдале завершення походу загострили внутрішнє становище в Україні.

1704 р. - війська І. Мазепи за наказом московського царя допомогли уряду придушити національно-визвольне повстання 1702 - 1704 рр. а Правобережжі, очолене полковником Семеном Палієм. (Правобережжя разом з Лівобережжям на певний час опинилося під владою І. Мазепи).

Із часом І. Мазепа зрозумів згубність відносин України з Московією й почав таємні переговори зі Швецією. Він вирішив скористатися Північною війною (1700 - 1721 рр.) між Росією та Швецією за вихід до Балтійського моря для відродження незалежності України.

1708 р. - Шведські війська почали похід на Москву через українські землі, І. Мазепа уклав договір зі шведським королем Карлом XII:

 • Гетьманщина мала стати незалежною державою й повернути всі загарбані Московією землі;

 • шведський король зобов'язувався захищати Гетьманщину й надавати військову допомогу;;

 • І. Мазепа призначався довічним князем України, він і старшина зберігали свої права й вольності;

 • гетьман зобов'язувався передати шведам на час війни міста Мглин, Стародуб, Гадяч, Полтаву і Батурин.

Московський цар Петро I звинуватив І. Мазепу у зраді й наказав переобрати гетьмана, зруйнувати гетьманську резиденцію Батурин, захопити й зруйнувати Запорозьку Січ.

27 червня 1709 р. - Поразка шведсько-українського війська. Призвела до краху планів І. Мазепи щодо здобуття незалежності України.

Утікши з-під Полтави до Молдови, яка перебувала під владою Туреччини, І. Мазепа помер у Бендерах.

Перемога Росії в Північній війні призвела до зростання її міжнародного авторитету, але одночасно, сприяла ще більшому обмеженню автономії України.

Після смерті І. Мазепи гетьманом в еміграції було обрано Пилипа Орлика (1710 - 1742 рр.), який уклав угода з козацькою старшиною під назвою "Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорозького". Конституція визначала державний статус Гетьманщини, її внутрішній лад та відносини з іншими державами:

 • Україна проголошувалася незалежною від Росії та Польщі, Україна визнавалася республікою, де гетьманські повноваження обмежувалися на користь старшині;

 • законодавча влада мала належати Генеральній раді, виконавча влада - Генеральній старшині, судова влада - Генеральному суду;

 • державною релігією оголошувалося православ'я.

Українські історики вважають Конституцію П. Орлика першою конституцією не тільки в Україні, а й у Європі. Тридцятирічна діяльність П. Орлика в еміграції сприяла поширенню в Європі ідеї незалежності України, однак намагання гетьмана відновити єдність української держави зазнали невдачі через несприятливі внутрішньо- та зовнішньополітичні умови.

Іван Скоропадський

Гетьман Лівобережної України 1708-1722р. Після переходу Мазепи на бік шведів, призначений головою Гетьманщини з волі московського царя Петра І.Підписав Решетилівські статті. Безуспішно намагався протистояти московським планам ліквідації козацької автономії.

У 1708 році в Глухові відбулася Старшинська рада, на якій було обрано гетьманом Івана Скоропадського.

У 1709 р. було підписано Решетилівські статті, хоча фактично це був указ царя. Ні про яку рівноправність вже не йшлося.

Умови Решетилівських статей:

 • підтвердження тих прав і вольностей, які відповідали інтересам Московії;

 • російські воєводи залишаються в українських містах та мають право втручатися лише у державні справи та справи зрадників;

 • під час походів прості козаки і навіть сам гетьман переходили під командування російських генералів;

 • призначення царського резидента Ізмайлова, який мав контролювати гетьмана та уряд України (додавалися явні і таємні статті Ізмайлову);

 • гетьманська столиця - Глухів;

 • утримання при гетьмані два російських полки (але розпоряджався ними резидент!).

Увага! У Решетилівських статтях, а саме у явних та таємних статтях Ізмайлову землі Війська Запорозького вперше названо Малоросійським краєм.

Ізмайлов як резидент повинен був:

 • спільно з утримувати все населення, особливо запорожців, у покорі;

 • не дозволяти бунтівникам селитися на Січі;

 • приймати разом із гетьманом усіх іноземних послів;

 • повідомляти про всі розмови та візити цареві;

 • пересилати листи, які привозили посли;

 • слідкувати за тим, щоб гетьман не призначав нових полковників без дозволу царя;

 • стежити, щоб гетьманський уряд повідомляв царя про усі доходи.

. Кирило Розумовський. У 1750 р. російська імператриця Єлизавета затвердила на гетьманство Кирила Розумовського, однак лише у 1751 р. гетьман прибуває до Глухова, де старшинська рада обирає його гетьманом. До складу Гетьманщини відходять Запорозька Січ і Київ. Протягом 1760–1763 рр. провадилася судова реформа, наслідком якої Гетьманщина мала перетворитися з військової на цивільну державу. Гетьман провадив реформи в армії та освіті; почав розбудовувати Батурин, де планував відкрити університет. У 1763 р. імператриця Катерина ІІ отримала прохання старшини закріпити гетьманство за родом Розумовських. Це було однією з причин ліквідації гетьманства (1764 р.).

Увага! Кирило Розумовський - останній український гетьман!

Причини відновлення гетьманства у 1750 р.:

 • прагнення козацької старшини, яка наполегливо просила відновити гетьманство;

 • невдоволення українців економічною та внутрішнєю ситуацією в Гетьманщині;

 • можлива віна з Пруссією;

 • потреба у використанні економічно-стратегічного потенціалу України у війні з Туреччиною.

Імператриця Єлизавета висунула кандидатом на гетьманство молодшого брата свого чоловіка - Кирила Розумовського.

Задля відновлення автономії України Кирило Розумовський:

 • отримав під свою владу Київ та Запорозьку Січ;

 • почав відбудову Батурина (повернено статус столиці Гетьманщини) та Глухова;

 • військова реформа (полки стали регулярними, козаків одягнули в уніформу);

 • судова реформа (не була втілена в життя);

 • фінансова реформа;

 • розширив права козацької старшини;

 • обмежив сваволю російських чиновників.

У 1654 році з'явилися укази, які обмежували владу гетьмана. Наприклад, він втрачав право призначати полковників.

Кирило Розумовський намагався установити спадкоємне гетьманство. Тож наприкінці 1763 року на Старшинській раді було схвалено 23 пункти, які стали основними у чолобитній до імператриці.

У 1764 році Кирило Розумовський зрікся гетьманства.

Author

- _OZ_ -.

Information

Last changed